Diverse illustrasjon

Jeg har flere selvinitierte illustrasjonsprosjekter. Her er et lite utvalg.

Venter, Lengter og Drømmer, utstilling på Kvarteret i Bergen.