top of page
Frida Strømm illustrasjon, Kløpinne, Ville tilstander
Frida Strømme illustrasjon, Kløpinne, spøkelser, tennis
Frida Strømme illustrasjon, Kløpinne, stue, bilde
Frida Strømme illustrason, Kløpinne, stue, sofa
Diverse illustrasjon

Jeg har flere selvinitierte illustrasjonsprosjekter. Her er et lite utvalg.

Frida Strømm illustrasjon, Kløpinne, Hjemme alene
Frida Strømme illustrasjon, Kløpinne, lakenspøkelse
Frida Strømme illustrasjon, Kløpinne, Venter
Frida Strømme illustrasjon, Kløpinne, Lengter
Frida Strømme illustrason, Drømmer, Kløpinne

Venter, Lengter og Drømmer, utstilling på Kvarteret i Bergen.

bottom of page