top of page
Psykedelisk flis

En illustrativ skrifttype utviklet i Fontlab. 

 

Inspirasjonen bak denne typografien kommer av mønstrene i et ospeblad og psykedeliske plakater. Bokstavene er monotone former som enkelt kan tilpasses illustrasjoner eller settes sammen i større mønsterflater.

Prøv selv (bruk caps lock): 

b8aea283774193.5d473cdd8476c.png

ABCDEFG
HI
JKLMNO
PQR
STUV
WXYZ
ÆØÅ
. , : - – _ /

a_typografi.jpg
b_typografi.jpg
c_typografi.jpg
hjarte.jpg
MW_INSTA.jpg
FAFAFA_INSTA.jpg
bottom of page