top of page
RVTS Vest Informere
Strukturere.jpg
Illustrasjoner for RVTS Vest

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) trengte illustrasjoner til en nettside for fagfolk som skal involvere brukere i arbeidet sitt.

 

Disse illustrerer forskjellige underkategorier som skal veilede og inspirere fagfolkene i hvordan denne involveringen kan foregå, eksempelvis hvordan man informerer, strukturerer og skaper samhandling.
 

Illustrasjonene har en viss nøytralitet og tydelighet som svarer til det faglige innholdet, samtidig som et levende og optimistisk uttrykk er ment for å skape en ytterligere følelse av engasjement for tematikken.

Brukerdeltagelse.jpg
Brukertilbakemelding.jpg
Brukeransettelse.jpg
Brukerpromotering.jpg
Samhandle.jpg
bottom of page