Pangolin_instagram.jpg
Sjeldne dyr og
sjeldne edelstener

Et illustrasjonsprosjekt under stadig utvidelse. 

 

Portrettene retter oppmerksomhet mot utrydningstruede dyr, og stiller spørsmål ved hva vi mennesker ilegger verdi.  

Prints kan kjøpes
her.

En pangolin med en rød beryll.

En solenodon paradoxus med en benitoitt.

Juan Fernández Firecrown stående på en tanzanitt.